Politieke showroom
Waakhonden van de persvrijheid

Frame

Cartoon over de woningnood. Twee handen, stekend uit mouwen waarop het logo van de VVD zichtbaar is, vormen samen een frame. Binnen het frame zien we een groep migranten, met daarboven een bord 'Oorzaak woningnood). Buiten het door handen gevormde frame zien we sociale huurwoningen verkocht en gesloopt worden, terwijl er luxe woningen worden gebouwd. Een directeur van een woningcoöperatie geeft een zak met geld waarop staat 'verhuurdersheffing' aan een rijksambtenaar.

Migranten worden door rechtse partijen (waaronder de VVD) gebruikt als zondebok voor de woningnood. Cartoon voor Trouw.